28.7.2011

Maaseutu opettaa -hankkeista pohja uudelle yhdistykselle

Aloite maaseutuammattien maakunnallisesta markkinoinnista lähti liikkeelle hankevetäjä Maria Hartikaiselta MTK Pohjois-Savo ry:stä.  Taustalla oli huoli siitä, riittääkö maaseudulle jatkossa ammattitaitoista työvoimaa ja uusia yrittäjiä. Erityisenä uhkana koettiin maaseudun autioituminen ja jäljelle jäävän väestön ikääntyminen. Siksi päätettiin löytää yhteinen ratkaisu, joka olisi vastaisku tälle kehitykselle. Samalla haluttiin lisätä oppilaiden sekä opettajien maaseudun ja maaseutuyrittämisen tietämystä. Onhan luonto ja maaseutu meille kaikille tärkeä asia.

Syksyllä 2006 käynnistyi Pohjois-Savoon kolmen markkinointihankkeen sarja, joista viimeinen hanke päättyy 31.7.2011. Älyttömän hienoa on ollut 7 pilottikoulun toiminta.  Niiden kanssa on kehitetty uusia yhteistyön sekä oppimisen käytänteitä koulujen arkeen. Näitä kokemuksia on levitetty myös laajemmalle Pohjois-Savon kouluihin. Lisäksi kuluneen viiden vuoden aikana maakunnan maa- ja metsätalouden toimijat ovat verkottuneet entistä tiiviimmäksi yhteiseksi perheeksi. Se on mahdollistanut yhä parempia tiedottamisen ja markkinoinnin toimenpiteitä.   

Maaseutu opettaa -hankkeilla on saatu loistavia tuloksia aikaan. Parasta palautetta ovat olleet nuorten ja opettajien kertomukset heidän kokemistaan luonto-, metsä- ja maaseutuelämyksistä. Lisäksi hankkeiden avulla on kehittynyt vankka side sekä tiedottamisen kanavat kouluihin, opinto-ohjaajiin, opettajiin ja maaseutuyrityksiin. Erityisen maininnan ansaitsee hankevetäjä Niina Mäntyniemi. Niinan työskentely on luonut luottamukselliset välit kaikkien mukana olleiden kesken. Koko ”juttu” on loksahtanut hienosti kohdalleen!Tässä olisi mallia myös muualle Suomeen.
 
Tätä tuloksekasta toimintaa tulee edelleen vaalia. Pohjois-Savoon ollaan perustamassa yhdistystä, joka jatkaa toimintaa hankkeiden jälkeen. Uuden yhdistyksen perustajajäseniksi kutsutaan metsä- ja maatalousalan keskeisimmät toimijatahot sekä oppilaitokset. Myös muut toimijat ja yksittäiset henkilöt voivat olla tukemassa ja edistämässä tätä tärkeää asiaa. Yhdistyksen perustamiskokous pidetään 18.8.2011. Niinalta tai minulta voi tiedustella lisää yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

Karl-Erik Hasa
Maaseutu opettaa -hankkeiden ohjausryhmän puheenjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti