29.7.2011

Maaseutu opettaa - usko tai älä!

Maaseutu opettaa -hanke päättyy heinäkuun lopussa, joten nyt on aika tehdä yhteenvetoa menneestä! Hankkeen tavoitehan oli tutustuttaa yläkoululaisia, lukiolaisia ja opettajia maaseudun mahdollisuuksiin, maaseutuammatteihin ja maaseutuyrittämiseen. Lisäksi tärkeä osa hanketta oli uusien yhteistyön ja oppimisen muotojen kehittäminen pilottikoulujen, yritysten ja muiden alan toimijoiden välille. Pilottikoulut olivat: Juankosken koulu, Kiuruveden yläkoulu, Kivelän koulu Leppävirralta, Maaninkajärven koulu, Puustellin koulu Pielavedeltä, Vehmersalmen koulu Kuopiosta ja Vesannon yhtenäiskoulu. 

Jokaisessa pilottikoulussa kehittäminen tehtiin koulun ja alueen lähtökohtien ja toiveiden pohjalta. Tämä tuotti ilahduttavan monenlaisia toimintatapoja yhteistyöhön ja oppimiseen. Esimerkiksi Vesannolla yläkoulun 7-luokkalaiset ja lukion 1-luokkalaiset tulivat mukaan hankkeeseen syksyllä 2008 ja olivat mukana kolmen vuoden ajan opiskellen eri tavoin maaseutuasiaa hyvin monessa oppiaineessa. Yhdessä hyvässä toimintatavassa oppilaat tutustuivat ja oppivat Vesannon kalataloutta ensin osallistumalla talvinuottaukseen, sitten paistamalla saadusta saalistaa ruokaa kotitalouden tunnilla ja lopuksi tutustumalla Vesannon irtopakastuslaitoksen toimintaan. 

Useimmissa pilottikouluissa toimintatapoja kehitettiin tiettyjen oppiaineiden puitteissa, suosituimpina biologia, maa- ja metsätalous ja oppilaanohjaus. Kiuruvedellä toteutettiin onnistuneesti joka vuosi maa- ja metsätalousryhmän työpäivä maatilalla. Työpäivän järjestäminen on toki omanlainen haaste, koska maa- ja metsätalous on todella suosittu valinnaisaine Kiuruvedellä. Esimerkiksi tänä keväänä tarvittiin 12 yritystä, joihin oppilaat jakaantuivat 3-4 oppilaan ryhminä. Työpäivä oli oppilaiden mielestä huippujuttu, kuten eräs oppilas Kiuruvesilehden jutussa (8.6.2011) kommentoi: ”Ulla ja Matti Kauhasen tilalla oli ihan parasta!” Kauhasten tilalla oppilaat olivat päässeet tutustumaan traktorilla ajamiseen, lehmien ruokintaan ja hiehojen siirtoon. Päivään oli sisältynyt myös kiertokokeen teko, jonka avulla selvitetään oikea kylvökoneen säätö eli oikea siemenmäärä hehtaaria kohden. 

Kolmen vuoden aikana kehitettiin myös toimintatapoja, jotka on varmasti helppo toteuttaa kaikissa kouluissa. Esimerkiksi Pielavedellä kummiyrittäjä kävi kemian tunnilla opettamassa ja opastamassa nitraattitypen määrittämistä Typpisalkun avulla. Kukin oppilas oli tuonut maanäytteitä kuka mistäkin.  Maaningalla puolestaan oppilaat haastattelivat sähköpostitse paikkakunnan kummiyrittäjiä ja tekivät niistä juttuja paikallislehteen! Maaningalla tehtiin viestintäteemaan liittyen myös dvd, jossa kerrotaan Maaninkajärven koulun pilottikoulutaipaleesta. Katso dvd:n traileri:


Pilottikouluissa parhaiksi havaitut yhteistyön ja oppimisen muodot on koottu ”Maaseutu opettaa – usko tai älä” -vihkoon. Vihkoa jaetaan Pohjois-Savon kouluille elokuussa.

Pilottikoulutoiminnan lisäksi Maaseutu opettaa -hankkeessa tarjottiin kaikille Pohjois-Savon yläkoululaisille, lukiolaisille ja opettajille mahdollisuutta tutustua maaseudun mahdollisuuksiin, maaseutuammatteihin ja maaseutuyrittäjyyteen. Koulukohtaisten opintoretkien ja kouluilla tapahtuneiden esittelyiden lisäksi hankkeessa järjestettiin 5 isoa tapahtumaa, joissa esiteltiin yhden päivän aikana isolle joukolle nuoria maaseutuammatteja ja koulutusta. Kaiken kaikkiaan hankkeen tapahtumiin kolmen vuoden aikana osallistui yli 9 000 nuorta ja opettajaa.

Hankkeen lopullisia vaikutuksia voi arvioida vasta myöhemmin. Pitkällä tähtäyksellä tavoitteena oli nostaa maaseudun, oman kotiseudun, arvostusta ja saada maaseudulle uusia yrittäjiä ja ammattilaisia.

Vaikka hanke päättyy, toiminta tulee jatkumaan! Kuten eilisessä blogissa kerrottiin, Maaseutu opettaa -hankkeen toimintaa jatkamaan perustetaan yhdistys torstaina 18.8. 


28.7.2011

Maaseutu opettaa -hankkeista pohja uudelle yhdistykselle

Aloite maaseutuammattien maakunnallisesta markkinoinnista lähti liikkeelle hankevetäjä Maria Hartikaiselta MTK Pohjois-Savo ry:stä.  Taustalla oli huoli siitä, riittääkö maaseudulle jatkossa ammattitaitoista työvoimaa ja uusia yrittäjiä. Erityisenä uhkana koettiin maaseudun autioituminen ja jäljelle jäävän väestön ikääntyminen. Siksi päätettiin löytää yhteinen ratkaisu, joka olisi vastaisku tälle kehitykselle. Samalla haluttiin lisätä oppilaiden sekä opettajien maaseudun ja maaseutuyrittämisen tietämystä. Onhan luonto ja maaseutu meille kaikille tärkeä asia.

Syksyllä 2006 käynnistyi Pohjois-Savoon kolmen markkinointihankkeen sarja, joista viimeinen hanke päättyy 31.7.2011. Älyttömän hienoa on ollut 7 pilottikoulun toiminta.  Niiden kanssa on kehitetty uusia yhteistyön sekä oppimisen käytänteitä koulujen arkeen. Näitä kokemuksia on levitetty myös laajemmalle Pohjois-Savon kouluihin. Lisäksi kuluneen viiden vuoden aikana maakunnan maa- ja metsätalouden toimijat ovat verkottuneet entistä tiiviimmäksi yhteiseksi perheeksi. Se on mahdollistanut yhä parempia tiedottamisen ja markkinoinnin toimenpiteitä.   

Maaseutu opettaa -hankkeilla on saatu loistavia tuloksia aikaan. Parasta palautetta ovat olleet nuorten ja opettajien kertomukset heidän kokemistaan luonto-, metsä- ja maaseutuelämyksistä. Lisäksi hankkeiden avulla on kehittynyt vankka side sekä tiedottamisen kanavat kouluihin, opinto-ohjaajiin, opettajiin ja maaseutuyrityksiin. Erityisen maininnan ansaitsee hankevetäjä Niina Mäntyniemi. Niinan työskentely on luonut luottamukselliset välit kaikkien mukana olleiden kesken. Koko ”juttu” on loksahtanut hienosti kohdalleen!Tässä olisi mallia myös muualle Suomeen.
 
Tätä tuloksekasta toimintaa tulee edelleen vaalia. Pohjois-Savoon ollaan perustamassa yhdistystä, joka jatkaa toimintaa hankkeiden jälkeen. Uuden yhdistyksen perustajajäseniksi kutsutaan metsä- ja maatalousalan keskeisimmät toimijatahot sekä oppilaitokset. Myös muut toimijat ja yksittäiset henkilöt voivat olla tukemassa ja edistämässä tätä tärkeää asiaa. Yhdistyksen perustamiskokous pidetään 18.8.2011. Niinalta tai minulta voi tiedustella lisää yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

Karl-Erik Hasa
Maaseutu opettaa -hankkeiden ohjausryhmän puheenjohtaja